בבית הדפוס מבקשים ממני קובץ וקטורי…. מזה קובץ וקטורי? ולמה הם צריכים אותו?